Cijena knjigovodstvenih usluga zavisi od obima i strukture i preuzetih obaveza od strane agencije.
Prilikom otpočinjanja djelatnosti, par prvih mjeseci dok klijent ne razradi posao cijene mogu biti manje od uobičajenih što bi se regulisalo ugovorom.

Za pružanje knjigovodstvenih usluga obavezan je ugovor kojim se preciziraju svi bitni elementi.U ugovoru je ostavljena mogućnost lagane izmjene svih elemenata kao i eventualnog raskida ugovora.